img_2919

๑๕ ก.ค.๖๑ การแสดงความสามารถของนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑๕ ก.ค.๖๑ การแสดงความสามารถของนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และปฐมนิเทศ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ ห้องประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

img_2840-1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และปฐมนิเทศ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ พระราชวรเมธี ผศ. ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และปฐมนิเทศ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้โอวาท พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร

2img_2320

โรงเรียนพุทธศาสนาวันาอทิตย์ มจร ขออนุโมทนาบุญ กับพระอาจารย์มหาชำนาญ มหาชาโน เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๔๔,

โรงเรียนพุทธศาสนาวันาอทิตย์ มจร ขออนุโมทนาบุญ กับพระอาจารย์มหาชำนาญ มหาชาโน เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๔๔, ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ร่วมทำบุญ ถวายปัจจัยถมที่ดิน สร้างอาคารเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จำนวนเงิน ๕,๐๐๐

1img_1750

กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๓ ก.ค.๖๑)

กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๓ ก.ค.๖๑)

img_0929

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่ แม่สายทั้ง ๑๓ คน

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง  ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่  แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน  จ.เชียงราย   โดยมีคณะพระอาจารย์สอน  ครู นักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มจร  สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี  จ.สมุทรปราการ  สวดมนต์  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา  อธิษฐานจิตเขียนออกมาเป็นอักษรใส่กระดาษรูปหัวใจแล้วแปะไว้ที่ใจของตนเองส่งไปถึงด้วยใจถึงใจทั้ง ๑๓ คนในถ้ำนั้น

img_0844

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่ แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง  ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่  แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน  จ.เชียงราย   โดยมีคณะพระอาจารย์สอน  ครู นักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มจร  สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี  จ.สมุทรปราการ  สวดมนต์  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา  อธิษฐานจิตเขียนออกมาเป็นอักษรใส่กระดาษรูปหัวใจแล้วแปะไว้ที่ใจของตนเองส่งไปถึงด้วยใจถึงใจทั้ง ๑๓ คนในถ้ำนั้น  

img_0786

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่ แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง  ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่  แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน  จ.เชียงราย   โดยมีคณะพระอาจารย์สอน  ครู นักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มจร  สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี  จ.สมุทรปราการ  สวดมนต์  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา  อธิษฐานจิตเขียนออกมาเป็นอักษรใส่กระดาษรูปหัวใจแล้วแปะไว้ที่ใจของตนเองส่งไปถึงด้วยใจถึงใจทั้ง ๑๓ คนในถ้ำนั้น

img_1295

กิจกรรมการเรียนการสอน โขน ทุกวันอาทิตย์ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาช่วงเช้า

กิจกรรมการเรียนการสอน โขน ทุกวันอาทิตย์  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาช่วงเช้า  ช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนเลือกเรียนวิชาเสรีตามที่ตนเองถนัดและชอบ  นักเรียนกลุ่มนี้เลือกเรียนโขน ซึ่งเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ชั้นสูงของไทย  โดยมีทีมงานครูสอนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องของโขน  เช่น คุณตั๊ก  นภัสกร มิตรธีรโรจน์  ดารานักแสดง  เป็นต้น

1 2 3 4 5