s__188981271

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ขออนุโมทนาทีมงานก่อสร้างอาคารเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจ

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ขออนุโมทนาทีมงานก่อสร้างอาคารเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของตน ๆ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามพันธกิจด้านให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป วันนี้ทีมงานช่างส่วนหนึ่งได้ดำเนินการสร้างเวทีเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจการให้โอวาทก่อนเข้าชั้นเรียนและการแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนต่อไป (๑๔ ส.ค.๖๔)

s__187506699

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในนามคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครูสอน ผู้ปกครอง และนักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๑๒ ส.ค.๖๔)

s__187293715

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของอาจารย์สุพิชญ์ พานิชกุล ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการมากว่า ๑๐ ปี

แต่ยังมีสุขภาพแข็งแรง ที่ได้รับอาสาเพาะเมล็ดอโศกสายพันธุ์จากลานต้นอโศก หน้าอาคาร มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ เป็นต้นมา วันนี้ได้เดินทางไปรับต้นกล้าอโศก จำนวน ๒๕๑ ต้นและต้นกล้าชมพู่มะเหมี่ยวอีก ๑๕ ต้น เพื่อมาดูแลให้เติบโตพอสมควรแล้วจึงจะปลูกในพื้นที่ก่อสร้าง รร.พอ.มจร อยุธยาและปลูกเสริมเพิ่มเติมในพื้นที่มหาวิทยาลัยต่อไป สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่

s__186966021

มจร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นรองรับการเข้าพักกักตัวรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นรองรับการเข้าพักกักตัวรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 ณ อาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ สามารถรองรับได้มากถึง 537 เตียง โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามนับเป็นแห่งที่ ๑๐ ของจังหวัด โดยมีผู้แทนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าร่วมในพิธีพร้อมทั้งร่วมกันสำรวจตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยได้เข้ามาพักรักษาให้หายเป็นปกติสามารถกลับเข้าไปอยู่ร่วมกับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนร่วมงานในสังคมได้ต่อไป

2020_35-8-24_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%92%e0%b9%97

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน  มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ในการนี้ ประธานจุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  โดยมี  พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย  ผู้อำนวยการ

s__40632324

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

2020_18-8-10_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

2020_26-8-10_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครอง

%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ  เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

1 2 3 4 9