1482604

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก”

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก” โดยพระนักเทศน์ชื่อดังของเมืองไทย และชมการแสดงรำถวายอวยพรของนักเรียน, ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนอีกหลากหลายชุด, ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20190725_190725_0027

๒๔ ก.ค.๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เเละผู้สนใจ เทคนิคการสอน

๒๔ ก.ค.๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เเละผู้สนใจ เทคนิคการสอน ณ อาคารเฉลมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช ชัน ๔  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (๒๓ ก.ค.๖๒)

oab9d87b41f323c0efafc7bd14404cad7_48494011_190725_0038

๑๑ ก.ค.๖๒ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เททองหล่อพระรูปประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

๑๑ ก.ค.๖๒ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เททองหล่อพระรูปประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร เเละวางศิลาฤกษ์หอประดิษฐานหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ณ มณฑลสถานที่สร้างอาคารเรียน (๒๓ ก.ค.๖๒)วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

oab9d87b41f323c0efafc7bd14404cad7_48493826_190725_0025

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเเละเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเเละเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ (๒๓ ก.ค.๖๒)  

s__27680812

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์. มจร จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่. 13 ถึง 23 ตุลาคมพุทธศักราช 2561

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์. มจร จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่. 13 ถึง 23 ตุลาคมพุทธศักราช 2561

7img_4450

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

img_4406

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเเห่พรรษา ถวายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในเทศกาลเข้าพรรษา (๒๒ ก.ค.๖๑)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเเห่พรรษา ถวายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในเทศกาลเข้าพรรษา (๒๒ ก.ค.๖๑)

img_4210

กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑

กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑  

นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

1 2 3 4 5