4

โรงเรียนพุทธศาสนวันอาทิตย์ มจร : “จัดพิธีปฐมนิเทศเเละรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม”

Posted by

โรงเรียนพุทธศาสนวันอาทิตย์ มจร : “จัดพิธีปฐมนิเทศเเละรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม” นักเรียนเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบนำ้ฝน รร.พอ.มจร วัดมหาธาตุ เเละวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๓ เริ่มตั้งเเต่เวลา ๐๗.๐๐ น., รร.พอ.มจร สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม เเละสาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ จัดวันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ค.๖๓เริ่มตั้งเเต่เวลา ๐๗.๐๐ น.,จึงขอนิมนต์ / เชิญ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าวนั้น (๘ ก.ค.๖๓)

2 3 1 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *