2020_35-8-24_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%92%e0%b9%97

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน  มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ในการนี้ ประธานจุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  โดยมี  พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย  ผู้อำนวยการ

s__40632324

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

2020_18-8-10_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

2020_26-8-10_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครอง

%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ  เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

2020-7-10_200714_0044

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำของ พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์, พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสำนักงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ “ด้านงานบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานหลักสูตรศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานด้านการจัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์” ให้การ ต้อนรับโดยพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

4

โรงเรียนพุทธศาสนวันอาทิตย์ มจร : “จัดพิธีปฐมนิเทศเเละรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม”

โรงเรียนพุทธศาสนวันอาทิตย์ มจร : “จัดพิธีปฐมนิเทศเเละรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม” นักเรียนเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบนำ้ฝน รร.พอ.มจร วัดมหาธาตุ เเละวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๓ เริ่มตั้งเเต่เวลา ๐๗.๐๐ น., รร.พอ.มจร สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม เเละสาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ

2020_2-6-30_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธานเปิดนิเทศครูสอน เรื่อง “เทคนิคการสอนธรรมเยาวชนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ”

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธานเปิดนิเทศครูสอน เรื่อง “เทคนิคการสอนธรรมเยาวชนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” บรรยายพิเศษโดย รศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะเดียวกันประธานได้นำคณะผู้บริหาร ครูสอน ถวายวางพวงมาลัยหน้ารูป เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ

1 2 3 7