2020_35-8-24_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%92%e0%b9%97

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

Posted by

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน  มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ในการนี้ ประธานจุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  โดยมี  พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย  ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร   กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวเข้ารับ  ประธานมอบประกาศนียบัตรฯ ให้โอวาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (๒๓ ส.ค.๖๓)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *