2020_26-8-10_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”

Posted by

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครอง นักเรียน ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์, ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร พระอาจารย์สอน ผู้ปกครอง นักเรียน ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน พระธรรมกถึกทั้ง ๒ รูป แสดงพระธรรมเทศนา เวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑ์, ชมการแสดงนาฏศิลป์, ศิลปวัฒนธรรมประกอบเนื้อหาในเวสสันดรชาดก, การแสดงนาฏศิลป์โขน ตอนศึกสหัสเดชะ “ทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนการสร้าง ศาลานุสรณ์ ๙๑ ปี ศาสตราจารย์พิเศษจำนง ทองประเสริฐ” ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วม ทุกๆภาคส่วน (๑๐ ส.ค.๖๓)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *