77027

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NBI Special Talk ในหัวข้อ พัฒนาเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ สืบสานศาสน์ศิลป์ บนถิ่นไทย

Posted by

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NBI Special Talk ในหัวข้อ

พัฒนาเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ
สืบสานศาสน์ศิลป์ บนถิ่นไทย

โดย…
🖋พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

🖋คุณนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก นภัสกร)
นักแสดง

🖋คุณปัทมาพร ศรีอาภัย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)

♦️ ผู้ดำเนินรายการ : คุณดารินดา วงศ์คำลือ
Microbiology Laboratory Supervisor and Quality Management
New Concept Product Co., Ltd.

📅 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
⏰ เวลา 19:30 – 21:00 น.

🔶 จัดโดย กลุ่มประเทศโครเอเชีย หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12

📌 ลงทะเบียนรับชมผ่าน Zoom ได้ที่
https://forms.gle/k5j7EjtUdNNsEdscA

หรือติดต่อ ☎️ คุณจ้า 096-041312677027

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *