2020_35-8-24_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%92%e0%b9%97

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน  มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ในการนี้ ประธานจุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  โดยมี  พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย  ผู้อำนวยการ

s__40632324

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

2020_18-8-10_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

2020_26-8-10_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ เวสสันดรชาดก”โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครอง

%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ  เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓