%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดกิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ เเละเทศน์มหาชาติ  เวสสันดรชาดก วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓