2img_2320

โรงเรียนพุทธศาสนาวันาอทิตย์ มจร ขออนุโมทนาบุญ กับพระอาจารย์มหาชำนาญ มหาชาโน เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๔๔,

โรงเรียนพุทธศาสนาวันาอทิตย์ มจร ขออนุโมทนาบุญ กับพระอาจารย์มหาชำนาญ มหาชาโน เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๔๔, ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ร่วมทำบุญ ถวายปัจจัยถมที่ดิน สร้างอาคารเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จำนวนเงิน ๕,๐๐๐

1img_1750

กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๓ ก.ค.๖๑)

กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๓ ก.ค.๖๑)

img_0929

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่ แม่สายทั้ง ๑๓ คน

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง  ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่  แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน  จ.เชียงราย   โดยมีคณะพระอาจารย์สอน  ครู นักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มจร  สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี  จ.สมุทรปราการ  สวดมนต์  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา  อธิษฐานจิตเขียนออกมาเป็นอักษรใส่กระดาษรูปหัวใจแล้วแปะไว้ที่ใจของตนเองส่งไปถึงด้วยใจถึงใจทั้ง ๑๓ คนในถ้ำนั้น

img_0844

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่ แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง  ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่  แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน  จ.เชียงราย   โดยมีคณะพระอาจารย์สอน  ครู นักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มจร  สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี  จ.สมุทรปราการ  สวดมนต์  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา  อธิษฐานจิตเขียนออกมาเป็นอักษรใส่กระดาษรูปหัวใจแล้วแปะไว้ที่ใจของตนเองส่งไปถึงด้วยใจถึงใจทั้ง ๑๓ คนในถ้ำนั้น  

img_0786

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่ แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

๓๐ มิ.ย.๖๑ จัดกิจกรรมร่วมส่งกำลังใจถึง  ทีมฟุตบอลทีน ทอล์ค (หมู่ป่า) อคาเดมี่  แม่สายทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน  จ.เชียงราย   โดยมีคณะพระอาจารย์สอน  ครู นักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มจร  สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี  จ.สมุทรปราการ  สวดมนต์  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา  อธิษฐานจิตเขียนออกมาเป็นอักษรใส่กระดาษรูปหัวใจแล้วแปะไว้ที่ใจของตนเองส่งไปถึงด้วยใจถึงใจทั้ง ๑๓ คนในถ้ำนั้น

img_1295

กิจกรรมการเรียนการสอน โขน ทุกวันอาทิตย์ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาช่วงเช้า

กิจกรรมการเรียนการสอน โขน ทุกวันอาทิตย์  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาช่วงเช้า  ช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนเลือกเรียนวิชาเสรีตามที่ตนเองถนัดและชอบ  นักเรียนกลุ่มนี้เลือกเรียนโขน ซึ่งเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ชั้นสูงของไทย  โดยมีทีมงานครูสอนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องของโขน  เช่น คุณตั๊ก  นภัสกร มิตรธีรโรจน์  ดารานักแสดง  เป็นต้น

img_1063

กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวันอาทิตย์ นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

กิจกรรมการเรียนการสอนประจำวันอาทิตย์  นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มจร วัดมหาธาตุ  กรุงเทพฯ

img_0187

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย, รร.พอ.มจร

ขอเชิญร่วมกิจกรรม   ถวายเทียนพรรษา  และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย, รร.พอ.มจร สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม และสาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จังสมุทรปราการ วันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๖๑/ รร.พอ.มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ และ รร.พอ.มจร วังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันอาทิตย์ที่ ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

1 2