img_1295

กิจกรรมการเรียนการสอน โขน ทุกวันอาทิตย์ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาช่วงเช้า

Posted by

กิจกรรมการเรียนการสอน โขน ทุกวันอาทิตย์  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาช่วงเช้า  ช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนเลือกเรียนวิชาเสรีตามที่ตนเองถนัดและชอบ  นักเรียนกลุ่มนี้เลือกเรียนโขน ซึ่งเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ชั้นสูงของไทย  โดยมีทีมงานครูสอนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องของโขน  เช่น คุณตั๊ก  นภัสกร มิตรธีรโรจน์  ดารานักแสดง  เป็นต้น

img_1269 img_1271 img_1277 img_1279 img_1295

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *