นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

Posted by

นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

img_4534 img_4543 img_4548 img_4557 img_4562 img_4571

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *